Dziennik Praw

Ustanowione prawa

Ustawa o Komisji ds. Badania Wpływów ZKRR w II Federacji Nordackiej
z dnia 27/12/2023
Ustawa o Ewidencji Instytucji
z dnia 03/12/2023
Ustawa o obywatelstwie
z dnia 26/09/2023