Dziennik Praw

Kategorie

Konstytucja II Federacji Nordackiej

W tym miejscu znajdziesz aktualnie obowiązującą Konstytucję - najwyższy akt prawny II FN

Akty Prezydenta

W tym miejscu znajdziesz akty prawne wydawane przez Prezydenta

Rada Ministrów

W tym miejscu znajdziesz akty prawne wydawane przez Premiera i Ministrów

Kongres

W tym miejscu znajdziesz akty prawne wydawane przez Kongres (ustawy zwykłe, specjalne, konstytucyjne i uchwały)

Federalna Komisja Wyborcza

W tym miejscu znajdziesz obwieszczenia wydawane przez Przewodniczącego FKW

Zjednoczone Siły

W tym miejscu znajdziesz akty prawne wydawane przez dowództwo Zjednoczonych Sił

Umowy międzynarodowe

W tym miejscu znajdziesz podpisane przez II FN umowy i traktaty międzynarodowe

Prawa lokalne

W tym miejscu znajdziesz kategorie dla praw obowiązujących w prowincjach II FN