Ustawa o obywatelstwie

(uchylona)
z dnia 26/09/2023
USTAWA KONGRESU II FEDERACJI NORDACKIEJ O OBYWATELSTWIE Z DNIA 26.09.2023

Art. 1 Obywatelstwo nordackie zapewnia pełnię praw wyborczych i obywatelskich wymienionych w Konstytucji Federacji.

Art. 2 Obywatelstwo przyznaje Premier na wniosek zainteresowanego. Musi on:
1. wykazywać aktywność przez trzy dni z rzędu
2. złożyć oficjalny wniosek w wyznaczonym dziale
3. nie posiadać złej opinii w Federacji, np. wzywając do obalenia legalnie wybranego rządu.

Art. 3 Przy odbieraniu obywatelstwa zainteresowany musi wypowiedzieć przysięgę obywatelską:

Ja, niżej podpisany, przyrzekam jako obywatel Federacji Nordackiej dbać o jej interes, strzec jej integralności terytorialnej i przestrzegać jej prawa.

Art. 4 Obywatelstwo nordackie tracone jest w przypadkach:

1. zaginięcia — ciągłej nieaktywności obywatela na forum Nordaty przez co najmniej 3 miesiące,
2. skazania obywatela przez sąd na karę banicji.

Art. 5 Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


(-) Tadeusz Henrykowski