lista artukułów

Nachodzi Imperium Kiriów - zmieni obraz Nordaty

Opublikowano 2024-05-08 13:42:38 przez Aleksander Novak
Czas czytania: 1 min. 41 sec.

Na dniach August de la Sparasan - nowy Sekretarz Partii Socjalkapitalistycznej Państwa Westland rozpocznie działania mające na celu zespolenie Westladu z Imperium Kiriańskim co pozwoli ustanowić Imperium Kiriów, twór który ma zmienić oblicze północnej Nordaty i ustabilzować polityczno-gosodarczą sytuację tego regionu.


Nie jest tajemnicą że rozmowy o przyszłości Westlandu toczą się zarówno jawnie jak i prywatnie wśród społeczeństwa westlandzkiego. Po długich debatach wysnuto zeń trafny wniosek: drogą jaką ma iść Westland jest odtąd droga solidarności i współpracy na każdym szczeblu z kręgiem tzw. Kiriów nie od dziś obecnym wewnątrz Westlandu. Nie wszyscy mogą wiedzieć, jednak trzeba to przyznać, bardzo ważnym, a ja bym nawet powiedział najważniejszym elementem kultury Westlandu jest ta amatorska. Dlaczego? Wystarczy spojrzeć na jej dziedzictwo i jej dalsze, teraźniejsze oddziaływanie jakie kiedyś w Insulii a dziś już w samym Westlandzie ma miejsce. Nie można już dłużej ukrywać tego że społeczeństwo westlandzkie potrzebuje pilnych i natychmiastowych przemian by mogło nadal egzystować. 


Od zawsze jeden schemat widoczny jest w przypadku Westlandu: nie był on nigdy samodzielnym i samowystarczalnym podmiotem, szukał zawsze swojego przyjaciela: którymi to byli kolejno Voxland, Federacja Nordacka (pierwsza i druga) a nawet przez pewien burzliwy czas Muratyka, a były pomysły by była to też Winkulia. Oczy ludu westlandzkiego nie idą jednak już w żadną z tych stron (może poza FN) - oczy ludu westlandzkiego kierują się bardzo trzeźwo w stronę kręgu kiriańskiego. Należy przypomnieć że kultura amatorska nierozerwalnie związana jest z kręgiem kiryjskim, tak naprawdę więc nie powinno nikogo dziwić iż Westland wybrał właśnie Kirianię na swojego "przyjaciela". Ma być to jednak tym razem coś odmiennego niż dotyczasowe zimne federalne byty. Potrzeba jeszcze większych i radykalniejszych transformacji.


Wszyscy jesteśmy za tym by podjąć się następujących kroków:

  1. dokonać pełnej asymilacji i zespolenia kulturowo-narodowego wszystkich westlandczyków z kiriańczykami by utworzyć jeden jednolity naród: Kiriów za którego fundament przyjmiemy dziedzictwo kiryjskie a inne elementy zwiążemy weń.
  2. utworzyć jeden wspólny organizm państwowy dla ludu kiryjskiego: Imperium Kiriów które odtąd będzie niepodzielnie panować w Nordacie Północnej. 
  3. Podjąć pełen wysiłek służący na rzecz życia kulturalnego, gospodarczego i politycznego Kiriów.

 

Komentarze
avatar

Kamiljande Harlin @FN45844 • 2024-05-08 18:45:04

Nie to jak sercowanie własnego artykułu!

link

avatar

Waksman @Waksman • 2024-05-14 20:34:27

No ba. Trzeba będzie opracować jakiś system nagradzania za artykuły, serduszka i komentarze. Nie wiem jednak, czy @Sheldon Anszlus Lovelace będzie w stanie to ogarnąć...

link