Rozporządzenie Ministrza Gospodarki o ustanowieniu systemu gospodarczego

z dnia 18/05/2024

Art. 1.

II Federacja Nordacka przystępuje do Wielkiego Systemu Gospodarczego, zwanego dalej "WSG", znajdującego się pod adresem http://nordata.pl/sg2/panel.


Art. 2.

 1. Ministerstwo Gospodarki monitoruje i koordynuje działanie firm na terenie II Federacji Nordackiej w WSG.
 2. Ministerstwo Gospodarki może zatrudnić do obsługi federalnej części WSG pracowników, o których zatrudnieniu notyfikuje administrację WSG celem nadania im uprawnień adekwatnych do pełnionych obowiązków.


Art. 3.

Nielegalne jest ingerowanie w złej wierze przez osoby trzecie w system gospodarczy.


Art. 4.

 1. Firmy do podejmowania akcji w systemie zużywają energię.
 2. Firmom przypada systemowy, darmowy, dzienny limit energii, który codziennie się odnawia, ale niewykorzystany nie przechodzi na kolejne dni.
 3. Dzienny darmowy limit energii ustala Ministerstwo Gospodarki w porozumieniu ze stroną społeczną i administracją WSG.
 4. Energia może być produkowana i sprzedawana przez firmy energetyczne.
 5. Firma nie może zużyć więcej energii danego dnia, niż przysługuje jej darmowo i ile zaimportowała z elektrowni.


Art. 5.

 1. Transport towaru odbywa się poprzez nadanie go przez firmę produkującą do firmy odbiorczej. Towar jest przewożony przez firmę transportową, a następnie dodawany do magazynu firmy docelowej po zakończeniu przewozu.
 2. Koszt transportu towarów innych niż energia wyznacza Ministerstwo Gospodarki.

Art. 6.
 1. Firmy mogą wydobywać surowce z ich naturalnych złóż zużywając na to energię.
 2. Firmy mogą przetwarzać surowce w inne produkty według receptur określanych przez administrację WSG w porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki.


Art. 7.

 1. W WSG funkcjonują mapy, na których określone jest położenie surowców naturalnych oraz układ infrastruktury.
 2. Władze samorządów mogą wnioskować do administracji WSG o oznaczenie na mapie istniejącej infrastruktury i miejscowości.
 3. Firmy, samorządy i państwo mogą rozbudowywać infrastrukturę.
 4. Firmy mogą wydobywać surowce naturalne zużywając energię.

Art. 8.
Ministerstwu Gospodarki przysługuje wyłączne prawo do obierania składu administracji WSG ze strony II Federacji Nordackiej.

Art. 9.
Obiera się na administratorów WSG Kaspara Waksmana oraz Leonida Repulijskiego.

Art. 10.
 1. Rozporządzenie wchodzi w życie natychmiastowo.
 2. Uchyla się Rozporządzenie Ministrza Gospodarki o testach systemu gospodarczego z dnia 13/05/2024.