Rozporządzenie o wyborach do Kongresu Federacji Nordackiej

z dnia 14/08/2023
Akt o wyborach do Kongresu Federacji Nordackiej
Art. 1

Ustala się wybory do Kongresu na dni od godziny 8:00 dnia 16.08.2023 do dnia 18.08.2023, godziny 18:00


Art. 2
Okres zgłaszania kandydatur przypada na dni od 14.08.2023 do 15.08.2023, godziny 16:00 w niniejszym wątku


Art. 3
Wyniki wyborów ogłasza się 18.08.2023


Art. 4
Wybory odbędą się na stronie Federacji Nordackiej znajdującej się pod adresem www.nordata.pl


Art. 5
Akt wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.