Uchwała FKW o wyborach uzupełniających do Kongresu III Kadencji

z dnia 23/03/2024

Art. 1.
Działając na mocy Ustawy Specjalnej - Ordynacja Wyborcza zarządzam wybory uzupełniające do Kongresu III kadencji.


Art. 2.

  1. Od wydania niniejszej uchwały do godziny 18:00 dnia 25 marca bieżącego roku prowadzona będzie rejestracja komitetów wyborczych.
  2. Dnia 26 marca br. o godzinie 0:00 zostaną otwarte lokale wyborcze.
  3. Lokale wyborcze zostaną zamknięte 28 marca o godzinie 13:00.
  4. Wyniki zostaną ogłoszone w przeciągu 2 dni od zamknięcia lokali wyborczych.


Art. 3.

  1. W wyborach wybrany zostanie 1 Kongresmen na wakat.
  2. Głosowanie odbędzie się za pośrednictwem systemu do głosowania na stronie nordata.pl.

Art. 4.
Uchwała wchodzi w życie w momencie publikacji.


(-) Przewodniczący Federalnej Komisji Wyborczej