Rozporządzenie Prezydenta w sprawie przesunięcia godziny inauguracyjnego posiedzenia Kongresu III kadencji

z dnia 21/03/2024

Art 1.

Przesuwa się godzinę inauguracyjnego posiedzenia Kongresu III kadencji na godzinę 17:00.


Art 2. 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 


(-) Henryk Ziemiański

Prezydent II Federacji Nordackiej