Rozporządzenie Sekretarza Partii Socjalkapitalistycznej o powołania komisarzy

z dnia 04/02/2024

Rozporządzenie Sekretarza Partii Socjalkapitalistycznej

o powołania komisarzy

z dnia 4 lutego 2024 roku,


  1. Powołuje się Kamiljana de Harlina na stanowisko Komisarza Polityki Państwowej w wyniku czego powierza mu się następujące kompetencje: ustanawianie jednostek administracyjnych i państwowych przedsiębiorstw, prowadzenie polityki rolnej i przemysłowej państwa, zarządzanie Skarbem Państwa a także koordynowanie wraz z Sekretarzem Partii Socjalkapitalistycznej polityki zagranicznej Państwa Westland.
  2. Powołuje się Bolesława Kirianóo von Hohenburga na stanowisko Komisarza Kościoła Kiryjskiego w wyniku czego powierza mu się następujące kompetencje: interpretowanie prawa naturalnego które będzie określać normy postępowania w sytuacjach niesprecyzowanych prawnie, budowanie i prowadzenie ośrodków religijnych Kościoła Kiryjskiego, reprezentowanie ludności amatorskiej.

 SEKRETARZ PARTII SOCJALKAPITALISTYCZNEJ: ALEKSANDER NOVAK /-/