Ukaz PRM 1/I/2024 ws. nadania odznaczeń państwowych.

z dnia 01/01/2024

Art. 1. W uznaniu zasługi na rzecz budowy oraz rozwoju podległego samorządu IV Republiki Muratyki odznacza się pana Kaspara Venira Waksman-Dëter Medalem Zasługi dla Samorządu.
Art. 2. W uznaniu za zasługi na rzecz utrzymywania aktywności IV Republiki Muratyki odznacza się pana Kaspara Venira Waksman-Dëter Medalem Zasług dla Aktywności.
Art.3. W uznaniu za  zasługi na rzecz budowy oraz rozwoju podległego samorządu IV Republiki Muratyki odznacza się pana Bolesława Kirianóo von Hohenburg Medalem Zasługi dla Samorządu.
Art. 4. W uznaniu za  zasługi na rzecz budowy oraz rozwoju podległego samorządu IV Republiki Muratyki odznacza się panią Lieselotte Augentrost Medalem Zasługi dla Samorządu.

Art. 5. W uznaniu za  zasługi na rzecz budowy oraz rozwoju podległego samorządu IV Republiki Muratyki odznacza się pana Joachima Cargalho Medalem Zasługi dla Samorządu.

Art. 6. W uznaniu za  zasługi na rzecz budowy oraz rozwoju podległego samorządu IV Republiki Muratyki odznacza się pana Henryka Ziemiańskiego Medalem Zasługi dla Samorządu.

Art. 7. W uznaniu za  zasługi na rzecz budowy oraz rozwoju podległego samorządu IV Republiki Muratyki odznacza się pana Coirloscadh Medalem Zasługi dla Samorządu.

Art. 8. W uznaniu za  zasługi na rzecz budowy oraz rozwoju podległego samorządu IV Republiki Muratyki odznacza się pana Grzegorza Szaraka Medalem Zasługi dla Samorządu.

Art. 9. W uznaniu za  zasługi na rzecz budowy oraz rozwoju podległego samorządu IV Republiki Muratyki odznacza się pana Piotra Romanowa Medalem Zasługi dla Samorządu.

Art. 10. W uznaniu za  zasługi na rzecz budowy oraz rozwoju Wielkiej Armii Republiki Muratyki odznacza się pana Piotra Romanowa Krzyż Zasług dla Sił Zbrojnych V Klasy.
Art. 11. Wzór Medalu Zasługi dla Samorządu przedstawia Załącznik 1.

Art. 12. Wzór Medalu Zasług dla Aktywności przedstawia Załącznik 2.

Art. 13. Wzór Krzyż Zasług dla Sił Zbrojnych przedstawia Załącznik 3.
Art. 14. Ukaz wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Prezydent IV Republiki Muratyki:Załącznik 1 (Medal oraz Baretka)

Załącznik 2 (Medal oraz Baretka)


Załącznik 3 (Medal oraz Baretka)