Zarządzenie Premiera Federacji o przyznaniu obywatelstwa

z dnia 29/12/2023

Art. 1 Nadaje się obywatelstwo II Federacji Nordackiej Sheldonowi Anszlusowi Lovelace
Art. 2 Sheldon Anszlus Lovelce posiada pełnię praw obywatelskich.
Art. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Premier II Federacji,

Bolesław Kirianóo von Hohenburg