Zarządzenie Premiera Federacji o przyznaniu obywatelstwa

z dnia 22/12/2023

Art. 1 Nadaje się obywatelstwo II Federacji Nordackiej Mateuszowi Żmigrodzkiemu.
Art. 2 Mateusz Żmigrodzki posiada pełnię praw obywatelskich.
Art. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.