Uchwała FKW o powtórzeniu II wyborów prezydenckich

z dnia 18/12/2023

Art. 1.
Działając na mocy Ustawy Specjalnej - Ordynacja Wyborcza w związku z niezłożeniem przez Prezydenta-Elekta ślubowania prezydenckiego w odpowiednim terminie zarządzam powtórne II wybory prezydenckie w II Federacji Nordackiej.


Art. 2.

  1. Od wydania niniejszej uchwały do godziny 18:00 dnia 21 grudnia bieżącego roku prowadzona będzie rejestracja kandydatów na Prezydenta.
  2. Niezwłocznie po zakończeniu rejestracji kandydatów opublikowana zostanie ich lista.
  3. Lokale wyborcze zostaną otwarte dnia 22 grudnia o godzinie 13:00.
  4. Lokale wyborcze zostaną zamknięte 27 grudnia o godzinie 13:00.


Art. 3.

  1. Głosowanie odbędzie się za pośrednictwem systemu do głosowania na stronie nordata.pl.
  2. Kadencja wybranego Prezydenta przypadnie na okres od 27 grudnia 2023 roku do 27 kwietnia 2024 roku.


Art. 4.

  1. Uprawnia się Członka Federalnej Komisji Wyborczej Bolesława Kirianóo von Hohenburga do realizacji zadań FKW wynikających z niniejszej uchwały.
  2. Rozporządzenie wchodzi w życie w momencie jego publikacji.

(-) Przewodniczący Federalnej Komisji Wyborczej