Zarządzenie Premiera Federacji o przyznaniu obywatelstwa

z dnia 11/12/2023

Art. 1 Nadaje się obywatelstwo II Federacji Nordackiej Benjaminowi Romanowowi
Art. 2 Benjamin Romanow posiada pełnię praw obywatelskich.
Art. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.