Zarządzenie Premiera Federacji o odebraniu obywatelstwa

z dnia 09/12/2023

Art. 1 W związku z zrzeczeniem się obywatelstwa, odbiera się je Kasparowi Venirowi Waksmanowi-Dëterowi

Art. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.