Zarządzenie Premiera Federacji o przyznaniu obywatelstwa

z dnia 03/12/2023

Art. 1 Nadaje się obywatelstwo II Federacji Nordackiej Pavelowi van der Gibsonowi.

Art. 2 Pavel van der Gibson posiada pełnię praw obywatelskich.

Art. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.