Rozporządzenie ws. desygnacji Bolesława Kirianóo na Premiera

z dnia 27/11/2023

Art. 1
Desygnuje JE Bolesława Kirianóo von Hohenburg na stanowisko Premiera.


Art. 2
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą publikacji.