Uchwała FKW o II wyborach prezydenckich

z dnia 16/11/2023

Art. 1.
Działając na mocy Ustawy Specjalnej - Ordynacja Wyborcza zarządzam II wybory prezydenckie w II Federacji Nordackiej.


Art. 2.

  1. Od wydania niniejszej uchwały do godziny 18:00 dnia 1 grudnia bieżącego roku prowadzona będzie rejestracja kandydatów na Prezydenta.
  2. Niezwłocznie po zakończeniu rejestracji kandydatów opublikowana zostanie ich lista.
  3. Lokale wyborcze zostaną otwarte dnia 7 grudnia o godzinie 0:00.
  4. Lokale wyborcze zostaną zamknięte 9 grudnia o godzinie 18:00.
  5. Wyniki zostaną ogłoszone w przeciągu 24 godzin od zamknięcia lokali wyborczych.


Art. 3.

  1. Głosowanie odbędzie się za pośrednictwem systemu do głosowania na stronie nordata.pl.
  2. Kadencja wybranego Prezydenta przypadnie na okres od 14 grudnia 2023 roku do 14 kwietnia 2024 roku.


Art. 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie w momencie jego publikacji.

(-) Przewodniczący Federalnej Komisji Wyborczej