Rozkaz Głównodowodzącego Zjednoczonych Sił ws. podziału i zarządu okręgów wojskowych

z dnia 10/11/2023

Art.1 Okręgi wojskowe II Fedracji Nordackiej dzielą się kolejno na:

 1. Nadsektory
 2. Sektory
 3. Podsektory


Art.2 Powołuje się do funkcjonowania następujące Nadsektory:

 1. Nadsektor Północ z dowództwem w Achkovie
 2. Nadsektor Południe z dowództwem w Zwierzogrodzie

Art.3 Powołuj się do funkcjonowania sektor Bornfoscki z dowództwem w Wichrowym Tronie.


Art.4 Nadsektor Północ dzieli się na:

 1. Sektor Kiriański z dowództwem w Kirian City
 2. Sektor Klindoński z dowództwem w Worgowsku
 3. Podsektor Stołeczny z dowództwem w Achkovie

Art.5 Nadsektor Południ dzieli się na:
 1. Sektor Koribijski z dowództwem w Eihenberg
 2. Sektor Muratycki z dowództwem w Zwierzogrodzie
 3. Sektor Azymucki z dowództwem w Sarajsku

Art.6 Nadzór wojskowy nad podległymi sektorami sprawuje Głównodowodzący Zjednoczonych Sił lub naczelnik sektora wyznaczony do tego w rozkazie Głównodowodzącego Zjednoczonych Sił.

Art.7 Naczelnik danego sektora posiada pełną jurysdykcję nad wszystkimi formacjami wojskowymi, wszystkich rodzajów sił zbrojnych przypisanymi do zarządzanego sektora.