Uchwała FKW o wyborach do Kongresu II kadencji

z dnia 05/11/2023

Art. 1.
Działając na mocy Ustawy Specjalnej - Ordynacja Wyborcza zarządzam wybory do Kongresu II kadencji.


Art. 2.

  1. Od wydania niniejszej uchwały do godziny 16:11 dnia 16 listopada bieżącego roku prowadzona będzie rejestracja komitetów wyborczych.
  2. Dnia 17 listopada br. o godzinie 0:00 zostaną otwarte lokale wyborcze.
  3. Lokale wyborcze zostaną zamknięte 19 listopada o godzinie 17:00.
  4. Wyniki zostaną ogłoszone w przeciągu 2 dni od zamknięcia lokali wyborczych.

Art. 3.

  1. W wyborach wyłonionych zostanie pięciu Członków Kongresu, zgodnie z art. 11. ust. 1. Ordynacji Wyborczej.
  2. Głosowanie odbędzie się za pośrednictwem systemu do głosowania na stronie nordata.pl.
  3. Losowanie numerów list wyborczych odbędzie się niezwłocznie po zakończeniu rejestracji komitetów na serwerze Discord II Federacji Nordackiej poprzez rzut kością.
  4. Kadencja Kongresu II kadencji przypadnie na okres od 19 listopada 2023 roku do 19 lutego 2024 roku.


Art. 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie w momencie jego publikacji.

(-) Przewodniczący Federalnej Komisji Wyborczej