Rozporządzenie ws. desygnacji Alberta Fryderyka de Espade na stanowisko głownodowodzącego ZS

z dnia 25/10/2023
Art. 1
Desygnuje JE Alberta Fryderyka de Espade na stanowisko Głownodowodzącego ZS.

Art. 2
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą publikacji.