Zarządzenie Premiera Federacji o zmianie w gabinecie Rady Ministrów

z dnia 28/09/2023

Art. 1 Pozbawia się Piotra Jankowskiego stanowiska Ministra Sportu.

Art. 2 Pozbawia się Tarsycjusza Operara stanowiska Ministra Kultury i Religii.

Art. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.