Zarządzenie Premiera Federacji o powołaniu przewodniczącego Rady Języka Nordackiego

z dnia 11/09/2023

Art. 1 Powołuje się Leonida Repulijskiego na przewodniczącego Rady Języka Nordackiego.

Art. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.