Zarządzenie Premiera Federacji o ustanowieniu Rady Ministrów

z dnia 22/08/2023

Art. 1 Powierza się:

  1. Ministerstwo Spraw Wewnetrznych Henrykowi Ziemiańskiemu.
  2. Ministerstwo Spraw Zewnętrznych Bolesławowi Kirianóo von Hohenburg.
  3. Ministerstwo Sprawiedliwości Leonidowi Repulijskiemu.
  4. Ministerstwo Kultury i Religii Tarsycjuszowi Operarowi.
  5. Ministerstwo Wojny Albertowi de Espada.
  6. Ministerstwo Sportu Piotrowi Jankowskiemu.

Art. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.