Rozporządzenie ws. desygnacji Bolesława Kirianóo na Premiera

z dnia 20/08/2023
Rozporządzenie w sprawie powołania Bolesława Kirianóo na Kandydata na Premiera
Art. 1
Desygnuje JE Bolesława Kirianóo von Hohenburg na stanowisko Premiera.

Art. 2
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą publikacji.