[MSW] Ukaz 2/VII/24 ws. powołania Prezydenta Miasta Stołecznego Zwierzogród

z dnia 03/07/2024

syg. RMR/9/07/2024

Art. 1. Powołuje się panią Beatę Kamińska (MPP) na stanowisko Prezydenta Miasta Stołecznego Zwierzogród.

Art. 2. Niniejszy ukaz wchodzi w życie w dzień ogłoszenia.