[MSW] Ukaz 1/VII/24 ws. podwyżek w rolnictwie oraz podwyższenia płacy minimalnej

z dnia 02/07/2024

syg. RMR/8/07/2024

Art. 1. Niniejsze rozporządzenie ma na celu uregulowanie cen na rynkach rolniczych oraz ustaleniu podwyżki dla pracowników sektora przemysłowego.

Art. 2. W sektorze rynków rolniczych ustala się minimalną cenę skupu towaru rolniczego na 15.50 Ꞥ.

Art. 3.
 Od dnia 5 lipca 2024 roku podwyższa się płacę minimalną do 10.70 Ꞥ

Art. 4. Niniejsze przepisy, oprócz artykułu 3, wchodzą w życie z dniem 3 lipca 2024 roku.

/-/ Minister Spraw Wewnętrznych IV Republiki Muratyki
Kaspar Venir Waksman-Dëter