Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych o utworzeniu Nordackich Kolei Państwowych

z dnia 31/05/2024

Art. 1

Tworzy się przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą "Nordackie Koleje Państwowe", w skrócie "NKP".


Art. 2

Nordackie Koleje Państwowe będą oficjalnym zarządcą infrastruktury kolejowej na terenie całego obszaru II Federacji Nordackiej.


Art. 3

Nordackie Koleje Państwowe są własnością Skarbu Państwa.


Art. 4

Na prezesa Nordackich Kolei Państwowych powołuje się Kaspara Venira Waksmana-Dëtera


Art. 5

W skład Nordackich Kolei Państwowych wchodzą:
a) Muratyckie Koleje Państwowe,
b) Kiriańskie Koleje Państwowe,
c) Westlandzkie Koleje Państwowe


Art. 6

Siedzibą Nordackich Kolei Państwowych jest Komarchia Nordacka.


Art. 7

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem publikacji.(-) Tadeusz Henrykowski
Minister Spraw Wewnętrznych II Federacji Nordackiej