Rozporządzenie o I Posiedzeniu Kongresu Federacji Nordackiej

z dnia 18/08/2023
Akt o I Posiedzeniu Kongresu Federacji Nordackiej

Art. 1

Ustala się termin rozpoczęcia pierwszego posiedzenia Kongresu Federacji Nordackiej na dzień 19.08.2023, około godziny 15


Art. 2
I Posiedzenie Kongresu odbędzie się na forum Federacji Nordackiej


Art. 3
Akt wchodzi w życie z chwilą publikacji.