lista artukułów

Manifest Ziemiańskizmu

Opublikowano 2024-05-15 10:23:43 przez Henryk Ziemiański
Czas czytania: 2 min. 11 sec.

Drodzy Państwo,


Chciałbym tym manifestem rozpocząć istnienie nowej ideologii - Ziemiańskizmu, na której być może będzie się opierać Ultranordacka Partia Ojczyźniana. Nad napisaniem tego manifestu myślałem już po przegranych wyborach prezydenckich, ale zdecydowałem się teraz na jego napisanie. Dedykuję ten tekst wszystkim członkom UPO, a w szczególności dla Leonida Repulijskiego, mojego partnera politycznego i współprzewodniczącego Ultranordackiej Partii Ojczyźnianej.


1. Naród jest najwyższą wartością 


Naród to najwyższa wartość, z tego powodu, że pełni rolę filaru życia społecznego w państwie. Wypada dbać o naród, gdyż to on powinien stanowić siłę decydującą w II Federacji Nordackiej, a także powinien się angażować się w wszystkie dziedziny życia społecznego. Naród ma tworzyć organiczną całość, która jest połączona silnymi, niematerialnymi więziami, takimi jak pochodzenie, rasa, czy religia. Niekiedy Naród ma pewną misję dziejową do spełnienia, uważam, że taką misję ma też do spełnienia Naród Nordacki. Jednostka nie istnieje poza narodem i sama w sobie jest nieznacząca, a poza kontekstem narodowym nie posiada autonomicznych praw.


2. Silny przywódca


Naród potrzebuje katechona, który będzie powstrzymywał go przed lewacką agenturą. Potrzebujemy silnego przywódcę, który będzie miał za zadanie przekonać do siebie wszystkich obywateli. Przywódca powinien współpracować z Narodem i wsłuchiwać się w każdy jego głos, a także dbać o siłę militarną państwa. Myślę, że II Federacja Nordacka powinna iść w drogę systemu prezydenckiego, gdyż, jak podkreślalem silny przywódca jest Narodowi potrzebny.


3. Ustrój 


Jak podkreśliłem w poprzednim punkcie, II Federacja Nordacka powinna iść w kierunku systemu prezydenckiego. Tylko ten system zapewni stabilność i byt państwa, które potrzebuje silnego, wzorowego przywódcy. Ustrój więc powinien być silny, z dużymi uprawnieniami Prezydenta. II Federacja Nordacka powinna być bastionem demokracji, który będzie bronić przed lewacką agenturą w postaci Związku Kolektywistycznych Republik Rad, który chce zogarnizować rewolucją komunistyczną. Tego nie chcę ją, ani nordaccy patrioci. Kongres powinien też być silnym parlamenten, w którym kongresmeni będą uchwalać ważne dla państwa ustawy. 


4. Wrogowie i zdrajcy 


Wrogowie są czymś, co stara się przeciwdziałać w państwie. Są też zwykle narzędziem w ręku obcych i nieprzychylnych nam krajów. Zdrajcy należą do wrogów Narodu, bo przekazali coś istotne dla państwa nieprzychylnym państwom. Wrogów powinno się reedukować w potrzebnych do tego miejsca, zaś zdrajców należy wydalić z państwa bez możliwości powrotu.


5. Własność prywatna 


Każdy obywatel będzie powinien mieć prawo dla własności prywatnej. Powinien mieć swobodę w zakładaniu firm, ale w razie firmy, należącej do wroga, jej majątek zostanie znacjonalizowany - przekażany państwu.


6. Niechęć do lewactwa 


Głównym wrogiem Narodu powinny być wszelkie ideologie lewackie, które powinny być tępione. Najważniejszym wrogiem II Federacji Nordackiej jest Związek Kolektywistycznych Republik Rad, który dąży do przeprowadzenia komunistycznej rewolucji, której mamy za zadanie się sprzeciwić. Komunizm to dla nas powinien być największym wrogiem, gdyż dąży do podporządkowania Narodu. Lubią to:
Komentarze