lista artukułów

Program "Partii Demokratycznej"

Opublikowano 2023-08-05 02:56:50 przez Waksman
Czas czytania: 1 min. 18 sec.
PROGRAM WYBORCZY „PARTII DEMOKRATYCZNEJ


I. PAŃSTWO
II Federacja Nordacka powinna być silnym państwem, który będzie wyznaczał kurs Kontynentu Północnego. Partia Demokratyczna uważa, że z II FN winno się uczynić lokalne mocarstwo które, przy dobrych relacjach z sąsiadami, wyznacza ścieżki rozwojowe dla Nordaty. Chcemy to osiągnąć poprzez:

  1. Nawiązanie przyjaznych relacji z sąsiadami: Winkulią, Insulią, Hawilandem, Repujerstanem, Nan Di oraz pozostałymi państwami post-brodryjskimi,

  2. Umocnienie aktualnego porządku ustrojowego tak, aby federacja została utrzymana,

  3. Budowę zjednoczonego i silnego wojska, którego bać będzie się nawet nasz największy wróg!,

  4. Wprowadzenie jednej, federalnej waluty, która w przyszłości stanie się najmocniejszą na Nordacie.

 
II. SPOŁECZEŃSTWO
Partia Demokratyczna jest zwolennikiem nadania jak największej ilości swobód obywatelom. Polityka Prezydenta i Rządu będzie prowadzona tak, aby zachęcić możliwie jak najwięcej osób do starania się o nasze obywatelstwo. Chcemy to osiągnąć przez:

 1. Utworzenie systemu poradników oraz sekcji „FAQ”, która ułatwi nowym osobom odnalezienie się w Federacji,
 2. Wprowadzenie systemu świadczeń socjalnych dla nowych obywateli oraz stworzenie podwalin pod system gospodarczy w którym te pieniądze będzie można wydawać,
 3. Uproszczenie do minimum procedury uzyskiwania obywatelstwa.

III. SYSTEMY INFORMATYCZNE
II Federacja Nordacka powinna być informatyczną potęgą naszego kontynentu. Przez zbudowanie gęstej siatki aplikacji internetowych zapewnimy sobie stabilność i atrakcyjność, której nie będzie posiadał nikt na Nordacie. Ma to też być zachętą dla państw Kontynentu północnego, które wahają się lub mają wątpliwości odnośnie wejścia w struktury II Federacji Nordackiej. Chcemy to osiągnąć przez:

 1. Utworzenie tzw. „Funduszu informatycznego”, dzięki któremu będziemy w stanie opłacić informatyków pracujących dla NKI,
 2. Dokończenie strony głównej II Federacji,
 3. Utworzenie „Systemu Ewidencjonowania Pracy Eksploatacyjnej” do symulowania ruchu pociągów w Mikroświecie,
 4. Nawiązanie traktatów o współpracy informatycznej.


WYBIERZ MĄDRZE, WYBIERZ PARTIĘ DEMOKRATYCZNĄ!


Komentarze