Zarządzenie Premiera Federacji z dnia 12.12.2023 o ustanowieniu Rady Ministrów

z dnia 12/12/2023

Art. 1 Powierza się:

  •   Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Henrykowi Ziemiańskiemu.
  •   Ministerstwo Spraw Zewnętrznych Bolesławowi Kirianóo von Hohenburg.
  •   Ministerstwo Sprawiedliwości, Gospodarki i Nauki Leonidowi Repulijskiemu.

Art. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

I Premier II Federacji Nordackiej

Bolesław Kirianóo von Hohenburg